มิถุนายน 14, 2024 12:43 pm

Privacy Policy

Privacy Policy นโยบายความเป็นส่วนตัวที่ผู้ให้บริการ ufabetterer.com กำหนดขึ้น เพื่อจัดทำนโยบายความเป็นส่วนตัว และจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าใช้บริการทุกท่าน ในรูปแบบเอกสารเพื่อเข้าใช้บริการผ่านเว็บไซต์ได้อย่างปลอดภัย

Privacy Policy

Privacy Policy นโยบายความเป็นส่วนตัว

 • นโยบายความเป็นส่วนตัว

ผู้ให้บริการ ufabetterer.com กำหนดนโยบายความเป็นส่วนตัวขึ้นมา เพื่อการรักษาข้อมูลและความปลอดภัยต่าง ๆ ของผู้เข้าใช้บริการ

 • ข้อมูลที่เรารวบรวม

ผู้ให้บริการ ufabetterer.com เก็บรอบรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เช่น ชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัญชีธนาคาร เบอร์โทรศัพท์มือถือ อีเมล ID LINE และข้อมูลที่สำคัญต่าง ๆ ของผู้เข้าใช้บริการทุกท่าน

 • วิธีการรวบรวมข้อมูล

การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลถูกจัดเก็บสู่ระบบอัตโนมัติ ที่มีความปลอดภัยและไม่มีการเผยแพร่สู่สาธารณชนอย่างเด็ดขาด

 • การนำข้อมูลมาใช้

ผู้ให้บริการจะนำเพียงข้อมูลการเสนอแนะต่าง ๆ ของผู้เข้าใช้บริการนำมาใช้ปรับปรุงพัฒนาเว็บไซต์เท่านั้น

 • การแชร์ข้อมูล

ผู้ให้บริการจะไม่แชร์ข้อมูลต่าง ๆ ของผู้เข้าใช้บริการอย่างเด็ดขาด

 • การจัดเก็บข้อมูล

ผู้ให้บริการจัดเก็บข้อมูลอย่างเป็นความลับ ผ่านระบบอัตโนมัติที่ดีที่สุด

 • ข้อมูลของผู้อายุไม่ถึง 18 ปี

ผู้ให้บริการไม่มีนโยบายในการให้บริการสำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี และไม่มีการจัดเก็บข้อมูลบุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปีเด็ดขาด

 • สิทธิ์ของผู้ใช้

ผู้เข้าใช้บริการสามารถปรับเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลของตนเองได้ ตลอดเวลาผ่านช่องทาง contract@ufabetterer.com

 • การปรับปรุงนโยบาย

ผู้ให้บริการสามารถปรับปรุงนโยบายต่าง ๆ โดยที่ไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าตามความสมควร แต่จะแจ้งผ่านช่องทางหน้าเว็บไซต์โดยตรงที่ www.ufabetterer.com

 • การติดต่อ

ผู้เข้าใช้บริการสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลต่าง ๆ จากผู้ให้บริการได้ตลอด 24 ชั่วโมงผ่านช่องทาง contract@ufabetterer.com

 • วันที่นโยบายนี้บังคับใช้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2017

 • ภาษาของนโยบายนี้

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้จัดทำขึ้นด้วยภาษาไทยเท่านั้น

ผู้ให้บริการ ufabetterer.com ตระหนักถึงและเล็งเห็นถึงความสำคัญ ของการจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าใช้บริการทุกท่าน จึงจัดทำระบบรักษาความปลอดภัยที่ดีที่สุด หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามผ่านช่องทาง www.ufabetterer.com